×

Wymiana kotła na gaz: model stojący czy wiszący

Wymiana kotła na gaz: model stojący czy wiszący

Wymiana kotła na gaz: model stojący czy wiszący?

Kocioł stojący – zalety i wady

Kotły stojące są najczęściej wybieranym modelem, ponieważ są one bardzo łatwe w montażu. Można je zamontować samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego instalatora. Są one również bardzo ekonomiczne, ponieważ ich sprawność jest wysoka, co oznacza mniejsze rachunki za gaz. Jednak kotły stojące mają swoje wady. Przede wszystkim są one duże i ciężkie, więc trudno je przenosić. Ponadto czasami mogą być hałaśliwe.

Kotły stojące są idealnym rozwiązaniem dla osób, które posiadają dużo miejsca do montażu i chcą uzyskać optymalną efektywność energetyczną. Szeroki wybór modeli pozwala dopasować kocioł do potrzeb domu i budżetu.

Kocioł wiszący – zalety i wady

Kotły wiszące są coraz popularniejsze ze względu na ich małe rozmiary i łatwość montażu. Nie potrzebujesz dużo miejsca, aby je zainstalować, a instalacja jest prosta i można ją przeprowadzić samodzielnie lub skorzystać z usług profesjonalnego instalatora. Kotły te szybko się nagrzewają, co oznacza niższe rachunki za gaz.

Jednak kotły wiszące mają swoje ograniczenia. Przede wszystkim szybko się nagrzewają, ale także szybko stygną, co oznacza, że trzeba czekać dłużej na ogrzanie całego domu. Ponadto sama instalacja może być trudna i czasochłonna.

Podsumowanie

Jeśli planujesz wymianę starego kotła na gazowe urządzenie grzewcze, musisz podjąć decyzję między modelem stojącym a wiszącym. Kotły stojace szybko siê nagrzeje i oferuj¹ optymaln¹ efektywno¶æ energetyczn¹, ale s¹ du¿e i ciê¿kie oraz ha³asliwe. Kot³y wisz¹ce to ma³e urz¹dzenia ¿atwe do monta¿u, ale ich sprawno¶æ jest ni¿sza ni¿ kot³ów stoj±cych.

Aby podj±æ odpowiedni± decyzje dotycz±c± rodzai kot³a nale¿y dokonaæ porównania obydwu modeli pod katem Twoich potrzeb oraz bud¿etu. Warto skonsultowaæ siê z profesjonalym instalatorem lub specjalist± od ogrzewania aby ustaliæ najlepsze rozwi±zanie dla Twoje domu.

Powiązane wpisy:

  1. Kiedy wybrać kocioł gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem
  2. Czy pompa ciepła w ogóle wystarczy do ogrzania domu?
  3. Kondensacyjne kotły gazowe SAS – komfortowe ogrzewanie domu
  4. Czym jest kocioł wodorowy i co należy o nim wiedzieć?
  5. Koszty eksploatacji po wymianie starego kotła na gaz
  6. Jak ustawić kocioł na pellet Heiztechnik?
  7. Ogrzewanie domu jednorodzinnego od A do Z