1. CENTRALNE OGRZEWANIE

Dane budynku
Wpisz powierzchnię ogrzewaną budynku (m2) m2
UWAGA ! - jeżeli chcesz obliczyć tylko koszty ogrzewania c.w. wybierz w okienku "ilość osób zamieszkujących
budynek" wartość "0"
Wpisz straty ciepła budynku na 1 m2 W/m2
- należy godzinowe straty ciepła obliczone w projekcie podzielić przez powierzchnię ogrzewaną budynku; w przypadku braku takich danych można przyjąć 50 W/m2 dla nowych energooszczędnych budynków budowanych po roku 1993, 70-80 W/m2 dla budynków budowanych w latach 1984-1993.
Maksymalne godzinowe straty ciepła budynku kW
Zapotrzebowanie ciepła na cele C.O
Ilość dni w sezonie grzewczym dni
Średnia dzienna ilość godzin pracy urządzenia grzewczegogodz.
Roczna ilość godzin pracy urządzenia grzewczegogodz.
Roczne zużycie ciepła na 1 m2 budynku kWh/m2
Roczne zapotrzebowanie ciepła przez budynek kWh
Zużycie energii na cele C.O
Wybierz dolne źródło ciepła (WQA)
Wymiennik pośredni
Średnioroczny współczynnik efektywności układu z pompą ciepła dla c.o.
Zużycie energii elektrycznej na cele c.o. kWh

2. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

UWAGA ! - jeżeli chcesz obliczyć tylko koszty ogrzewania c.o. wybierz w okienku "powierzchnia ogrzewana budynku" wartość "0"
DANE C.W.U.
Wpisz ilość osób zamieszkujących budynekos.
Wpisz dzienne zapotrzebowanie c.w.u. na jedną osobę litrów
UWAGA ! - małe 15-30 l/os, średnie 30-60 l/os, duże 60-120 l/os (np. wanny z hydromasażem)
Pompa cyrkulacji ciepłej wody
Sterowanie czasowe pompą cyrkulacji ciepłej wody
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA NA CELE C.W.U.
Wpisz temperaturę ciepłej wodyoC
UWAGA ! - temperatura c.w.u. 45-46 °C (oszczędna), 47-48 °C (komfortowa)
Roczne zapotrzebowanie ciepła – c.w.u. kWh
Roczne zapotrzebowanie ciepła – cyrkulacja c.w.u. kWh
UWAGA ! - długość przewodów cyrkulacji przyjęto 20 m
Roczne zapotrzebowanie ciepła – c.w.u. + cyrkulacja c.w.u. kWh
ZUŻYCIE ENERGI ELEKTRYCZNEJ NA CELE C.W.U
Średnioroczny współczynnik efektywności układu z pompą ciepła dla c.w.u.
Zużycie energii elektrycznej na cele c.w.u. kWh

3. ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACJI

Cena energii elektrycznej (PGE – taryfa G12NW weekendowa)
- taryfa dzienna zł/kWh
- taryfa nocna zł/kWh
- możesz pozostawić ceny ze stycznia 2009 lub wstawić własne; ceny energii mogą się nieznacznie różnić gdyż
preferowani są odbiorcy zamawiający większą ilość energii.
Średnia cena energii elektrycznej zł/kWh
- średnia cena energii elektrycznej wyliczona przy założeniu wykorzystania 75% energii nocnej i 25% energii dziennej
Łączne zużycie energii elektrycznej na cele c.o. i c.w.u. kWh

4. ROCZNE KOSZTY EKSPLOATACJI SYSTEMU Z POMPĄ CIEPŁA