WPF, WPF-E i WPF Cool (STIEBEL-ELTRON)


Pompa WPF o mocach 5, 7,10,13 i 16 kW jest potężnym dostawcą
 energii użytkowej potrzebnej do ogrzania budynku i wody użytkowej. Urządzenie działa na bazie sprężarki SCROLL.
Pompa WPF-E różni od WPF bogatym wyposażeniem - zabudowane w urządzeniu są: pompa obiegowa solanki (dolnego źródła), pompa obiegowa służąca do ładowania zbiornika buforowego c.o. oraz zasobnika c.w.u., naczynie wzbiorcze solanki i systemu grzewczego o pojemności 24 litrów każde, trzydrogowy zawór przełączający, grupa bezpieczeństwa składającą się z zaworu bezpieczeństwa 3 bar, manometru 4 bar, automatycznego odpowietrznika, blok izolowanych przyłączy elastycznych. Pompa pracuje w systemach solanka/woda lub woda/woda. Realna temperatura zasilania do +60°C. Zakres temperaturowy stosowania dla dolnego źródła (na wejściu do urządzenia): solanka: -5°C do +20°C, woda: +7°C do+20°C.WPF w wersji COOL posiada funkcję chłodzenia pasywnego. Wyposażenie jak WPF-E lecz dodatkowo posiada wymiennik płytowy chłodzenia pasywnego oraz zawór przełączający grzanie/ chłodzenie. Dopuszczalne są dwa systemy chłodzenia: podłogowe oraz nadmuchowe, przez klimakonwektory.