WPL 13-33 kW (STIEBEL-ELTRON)

 

Pompa ciepła WPL powietrze/woda pozwala na uzyskanie temperatury  zasilania +60°C. W     większości budynków   ocieplonych, pompa     może pracować z   dotychczasową instalacją grzejnikową  o dużej pojemności     wodnej. Rozwiązanie to pozwala dodatkowo na akumulowanie ciepła     (w zbiorniku                buforowym) uzyskanego w ciągu   dnia przy            korzystniejszej temperaturze powietrza.Niezwykle korzystne są      doświadczenia w obiektach o całorocznym zapotrzebowaniu na ciepło, w obiektach o dużym wydatku zużytego powietrza wentylacyjnego (pływalnie, duże obiekty publiczne, zakłady produkcyjne), w branży hotelarskiej oraz na polach kempingowych. Zakres temperaturowy stosowania dla dolnego źródła: powietrze o temperaturze do -20°C. Dwa warianty montażu: wewnętrzny i zewnętrzny.